fbpx

SADENJE KOSE İ METODA SADENJE

PRİRODNA LİNİJA KOSE

PRİRODNA LİNİJA KOSE

dogal-sace-ekimi

U presadi kose najvaznijeje da posle sadjena kosa izgleda prirodna.Za ovo je nazvaznija linija kose.Zato pri presadi kose treba odredit liniju prema licu i izgledu glave.Linija kose se odrejuje prema covekovom celu.Odreojujuci liniju kose treba se priorzavat odredjenih pravila.Sirina mesta opadnuto kosom,oceli nastavitida se siri,mesto skojeg ce se presadjivat kosa.Broj korenova(graftova) starost osobe i njegova ocekivanja.Liniju kose,injen pripodni izgled.