fbpx

Blog

Back to Blog

JELİ MOGUCE PRESADJİVANJE KOSE SA JEDNE OSOBE NA DRUGU ?

Dabi se izursilo bilo koje presadjivanje sa jedne osobe na drugu,potrebno je date osobe imaju iste genetske kodove. A to je mnogo mala mogucnost zat o ima stotine milijona vrsta gena i dabi se poduraili mogucnosi je vrlo mala. Kod drugih transplantacija malo drugacije. Do sada su radjene vecinom transplantacije vitalnih organa.Posle tih transplantacija (zivotnih organa) organizam da bi prihvatio novi lekovi imaju mnogo sporednih efekata uostalom transplantacija i lijecenje posle nje je mnogo skupo.Tranplantaciju vitalnih(zivotnih) organa,troskove snosi drzjava ili razna osiguranja dok to nije slucaj sa presadjiva njem kose,opadanje kose nije opasno po zivot.Zato sve troskove snosi pacijent. Najzdravse i najprirodnije presadjivanje kad se radi sa svojom kosom

Share this post

Back to Blog